Підхід, заснований на правах людини, у змісті та реалізації культурних політик. Аналітичний звіт.

Завантажити

Підхід, заснований на правах людини, у змісті та реалізації культурних політик. Аналітичний звіт.

 

Аналітичний звіт за результатами проекту “Підхід, заснований на правах людини, у змісті та реалізації культурних політик в Україні”, що реалізовувався протягом червня-жовтня 2020 року Регіональним благодійним фондом “Резонанс” за підтримки Українського культурного фонду.
У звіті представлено результати дослідження та рекомендації щодо впровадження принципів підходу, заснованого на правах людини в процеси підготовки, реалізації та моніторингу місцевих культурних політик, а також відображення відповідних принципів у програмних документах об’єднаних територіальних громад.

Звіт складається зі вступної частини, трьох розділів, висновків та рекомендацій. У вступній частині надано коротке резюме результатів дослідження українською та англійською мовами, огляд попередніх досліджень у даній сфері, а також методологію дослідження.

У першому розділі – “Стандарти” представлено загальний огляд принципів підходу, заснованого на правах людини, міжнародний досвід його впровадження у місцеві політики та програми розвитку, а також короткий огляд міжнародних стандартів та національного законодавства за темою дослідження. Другий розділ – “Процеси та практики” – присвячено аналізу результатів 30 глибинних інтерв’ю з релевантними стейкхолдерами. У третьому розділі – “Аналіз документів” – здійснено аналіз 30 місцевих стратегій та програм розвитку культури (рівень ОТГ). У висновках представлено узагальнений огляд стану інтеграції окремих стандартів ППЛ в документах місцевих культурних політик, наведено проблеми та можливості, пов’язані з застосуванням ППЛ в Україні, та надано рекомендації за результатами дослідження.