Політика конфіденційності та збереження персональних даних

 1.  Загальні положення

Політика конфіденційності та збереження персональних даних (надалі – Політика) Регіонального Благодійного Фонду “РЕЗОНАНС” (надалі – Організація) розроблено у відповідності до Статуту Організації, інших внутрішніх документів та чинного законодавства України.

Ця Політика є невід’ємною частиною Умов користування сайтом https://rcfres.org/ (далі – Сайт) Організації, укладених між відвідувачем (далі «Користувач») та Організацією стосовно використання Сайтом.

Політика містить стандарти, які Організація використовує для роботи з особистою інформацією, а також пояснює, як можна звернутися до Організації у разі виникнення будь-яких питань чи зауважень. Інформація та персональні дані збираються, обробляються і використовуються у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.

Організація зберігаємо за собою право вносити зміни до Політики конфіденційності в будь-який час та з будь-якої причини, без додаткового повідомлення Вас про відповідні зміни.

Надання або розміщення інформації на Сайті є згодою Користувача зі змістом цієї Політики конфіденційності та означає, що Користувач надаєте свій дозвіл на те, що Організація може збирати, використовувати та розголошувати або розповсюджувати інформацію, що встановлює особу Користувача згідно з цією Політикою.

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.  Види інформації

Організація  збирає інформацію яка стосується Користувача лише у тому випадку, якщо Користувач добровільно надав відповідну інформацію або висловив згоду на її надання та/чи використання. До такої інформації відноситься:

  • Інформація, що дозволяє встановити особу користувача. Цю інформацію Користувач надаєте шляхом зворотного зв’язку чи заповненням окремих контактних чи реєстраційних форм на Сайті,  шляхом направлення запитів, здійснення благодійних внесків через Сайт тощо. Персональні дані, окрім іншого, включають інформацію про ім’я Користувача, телефонний номер, адресу проживання, адресу електронної пошти, дані документів, іншу подібну інформацію.
  • Технічна інформація (дані). При відвідуванні  Користувачем Сайту, певні дані автоматично записуються на серверах Організації для системного адміністрування Сайту, а саме:
  • доменне ім’я, IP-адреса, за допомогою яких Користувач заходить на Сайт;
  • вид браузера та операційної системи;
  • дата і час відвідування Сайту;
  • переглянуті сторінки;
  • у випадку переходу на Сайт за посиланням з іншого сайту – адреса цього сайту.
  • платіжна інформація. Організація не збирає інформацію про платіжні засоби Користувача, такі як банківські картки чи подібну інформацію. У разі здійснення благодійного внеску через Сайт, платіжні дані будуть надані не Організації, а платіжному оператору.

3.  Використання інформації

Персональні дані та інша надана Користувачем  інформація використовуються тільки з тією метою, з якою вона надається Організації.

Організація використовуватиме інформацію, надану Користувачем, з метою підтримки та організації зворотного зв’язку з ним, а саме: для направлення кореспонденції, повідомлень, інформації, в т.ч. рекламного характеру, для ведення баз даних Фонду, в тому числі, бази контактів, відвідувачів, благодійників тощо, для здійснення статистичних, рекламних, соціологічних та інших досліджень, для формування договорів та інших документів, які є необхідними для запобігання порушенням конфіденційності, правових норм або умов договорів.

Організація не продає інформацію третім особам.

Персональні дані Користувача можуть використовуються для забезпечення обміну інформацією, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”, “Про рекламу”, “Про телекомунікації”, “Про підприємництво”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, НД ТЗІ 2.5-010-03 “Вимоги до захисту інформації WEB- сторінки від несанкціонованого доступу”.

4.  Безпека даних

Організація зобов’язується безпечно зберігати надану Користувачем, а також вживати усіх запобіжних заходів для захисту інформації від втрати, неправильного використання або неправомірного внесення змін. Однак, жоден метод передачі інформації через мережу Інтернет чи мобільні засоби зв’язку, чи метод електронного зберігання не є безпечним на сто відсотків, відповідно Організація не може гарантувати чи забезпечити сто відсоткову безпеку будь-якої інформації,  за допомогою Сайту.

Користувач підтверджує, що розумієте описані вище ризики, зокрема, те, що надана інформація може бути втрачена або отримана третіми особами, та особисто і самостійно несе всі ризики, пов’язані з цим.

Персональні дані Користувача можуть зберігатися протягом 3 років.

Персональні дані отримані Організацією під час проведення конкурсу для участі в  заходах Фонду (тренінги, навчання тощо) зберігаються протягом семи днів після закінчення відбору учасників.

Персональні дані отримані від учасників заходів, проведених Організацією, (тренінги, навчання тощо) зберігаються на протязі двох місяців по завершені заходу, якщо інше не передбачено умовами донора.

Учасники конкурсів та заходів які проводяться Організацією дають згоду на обробку персональних даних встановленої форми.

Організація не несе відповідальності за упущену вигоду, неотриманий прибуток, втрату даних, або будь-які інші збитки Користувачів Сайту, якщо такі виникли при користуванні Сайтом. Користувач Сайту використовує Сайт на його власний ризик. У межах, які максимально дозволяє закон, ані Організація, ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування Сайту, не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які будь-коли завдавалися та які були спричинені тим, що Користувач мав доступ до Сайту, користувався ним або посилався на нього, навіть якщо Користувача було попереджено про можливість таких пошкоджень та втрат. Організація не гарантує та не стверджує, що використання матеріалу, який надається на Сайті, не зашкодить інтересам третіх осіб.

5.  Поширення інформації

Організація може передавати отриману від Користувача інформацію третім особам виключно в мірі, об’єктивно необхідній для досягнення мети, описаної вище, чи для того, щоб захистити безпеку чи цілісність нашого Сайту, для застосування запобіжних заходів проти притягнення до відповідальності чи для сприяння судовим процесам або запитам інших державних органів; чи у випадках, коли, необхідно надати таку інформацію задля попередження завдання фізичної шкоди чи фінансових збитків, чи у зв’язку з розслідуванням стосовно підозрілої чи фактичної незаконної діяльності.

Сайт може містити посилання на інші сайти. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей та допомагають Організації] найбільш повно розкрити інформацію або ілюструють розміщений матеріал.

Факт наявності посилань на зовнішній ресурс, не означає, цілковите схвалення викладених там позицій або ідей, а також не гарантує достовірності розміщеної там інформації. Організація не несе відповідальності за політику конфіденційності або зміст цих сайтів.

У випадку наявності питань або сумнівів з приводу цієї політики, Користувач може зв’язатися з Організацією за адресою електронної пошти [email protected].

Відомості про трафік, який проходить через мережу, електронною поштою, і активність Користувача в мережі Інтернет на Сайті захищені відповідно до законодавства. Це означає, що співробітники Організації не можуть втручатися в таємницю телекомунікацій. Організація має право надати будь-яку особисту інформацію Користувачів Сайту на вимогу правоохоронних органів, за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу правомірну вимогу згідно з чинним законодавством України.

 

Усі права на зміст Сайту належать Регіональному Благодійному Фонду “РЕЗОНАНС” або використовуються за згодою із правовласниками. Даний сайт в цілому, і окремі його елементи охороняються Законом України “Про авторське право і суміжні права”, іншими актами чинного законодавства України та міжнародними договорами.