Молодіжна участь: одна місія, різні підходи, спільний проект

Проект  має  на  меті  покращення  якості  молодіжної  роботи  в  Україні,  Грузії,  Естонії  та  Німеччині  та  підтримку  та  промоцію  молодіжної  участі,  а  також  посилення  співпраці  між  молодіжними  організаціями  і  організаціями,  що  працюють  з  молоддю.

Провідний виконавець: Solidarus, Німеччина

Роль РБФ “Резонанс”: партнер в Україні

Фінансування проекту: програма Європейської Комісії Еразмус+ в рамках компоненту “Стратегічні партнерства для молоді – обмін кращими практиками”.

Терміни реалізації1.09.2019 – 31.12.2020

Географія проекту: Німеччина, Україна, Грузія, Естонія

Проект  популяризує  молодіжну  участь  через  обмін  практиками  молодіжної  роботи  та  освітніми  ресурсами,  що  фокусуються  на  розвитку  знань,  вмінь  та  компетенцій  молодих  людей,  необхідних  для  участі  у  житті  суспільства.

Завдання  проекту:

  • популяризувати якість молодіжної роботи та неформальноїї освіти у сфері молодіжної участі та привнести нові перспективи/підходи до діяльності партнерів (та ширшої професійної громади) через обмін добрими практиками
  • популяризувати інновації у роботі партнерів та інших молодіжних працівників та едукаторів через розробку тренінгового курсу та посібника;
  • посилити визнання молодіжної роботи та неформальної освіти через організацію міжнародних заходів з місцевою громадськістю та регіональними стейкхолдерами, демонструючи, що партнери діють у широкому європейському контексті;
  • підтримати партнерів та їхню роботу у сфері промоції молдіжної участі як важливого аспекта демократичних суспільств у країнах Східного партнерства;
  • встановити партнерство для подальших міжнародних молодіжних обмінів, в тому числі у сфері молодіжної участі.

Заходи за проектом будуть включати, поширювати та відображати практики молодіжної роботи, методи та інструменти, а саме:

  • добрі практики молодіжної роботи у напрямку посилення спроможності молодих людей активно брати участь у своїх громадах будуть зібрані в ході 3 навчальних візитів до партнерських організацій (загалом для 48 учасників). Навчальні візити включатимуть як теоретичну частину впровадження до теми, так специфіку діяльності організації у сфері молодіжної участі та поширення практичного досвіду через візити на місця та методологічні творчі майстерні;
  • буде опубліковано посібник для молодіжних працівників з аналітичним описом усіх парнерських практик та підходів, а також концепції, методології та подальших рекомендацій. Він стане інструментом для широкої професійної публіки для підтримки діяльності у сфері молодіжної участі та розвитку якості та інновацій у своїй роботі. Посібник також допоможе організаціям-учасницям в частині визнання їхньої роботи.

Поза тим, проект заохочує співпрацю, мережування та обмін практиками серед молодіжних організацій Німеччини, Естонії, України та Грузії.