Містки до можливостей. Посібник для тренера

Завантажити

Містки до можливостей. Посібник для тренераМетодичний посібник «Містки до можливостей» підготовано в рамках проекту “Enpower: Містки до можливостей. Кроссекторна ініціатива на підтримку молодих людей на шляху до підприємництва”. Він  є результатом співпраці організацій, що працюють з молодими людьми, з чотирьох країн: Регіонального благодійного фонду «Резонанс» (провідна організація) з України; Norsensus Mediaforum з Норвегії; Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială (Фундація розвитку менеджменту «Даніс») з Румунії та Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (Foundation for Active DevelopmentIn Initiatives (Фундація активних ініціатив розвитку) з Польщі.

Посібник складається з Містки до можливостей. Посібник для тренерачотирьох частин: вступ, теоретичний матеріал про медіа та комунікацію, підприємництво, волонтерство і консультування з питань кар’єри, сценарії для занять за цими темами та корисні ресурси. Посібник розроблений для роботи з молодими людьми. Однак, сценарії можуть бути адаптовані до інших вікових груп та ситуацій. Посібник можна використовувати у роботі молодіжних працівників, молодіжних організацій, центрів підприємництва, волонтерських організацій, старшій школі, університетах тощо. Він допоможе кожному, хто зацікавлений у такому навчанні, отримати практичну професійну орієнтацію чи інформацію про ринок праці та підприємництво та про підтримку працевлаштування молодих людей через формування у них навичок роботи з медійними та цифровими продуктами.

У Вступі (Частина A), ви зможете більше дізнатись про проект ENpower та цей посібник, а також про те, як організовувати та фасилітувати навчання, як мотивувати та допомагати іншим вчитися та як працювати з молодими людьми.

Ознайомившись із Частиною Б – Відкриваємо теорію для сценаріїв – ви отримаєте базові знання з медіа та комунікацій, освіти для підприємництва, волонтерства та консультування з питань кар’єри. Ця частина допоможе вам підготувати навчальні заняття за цими темами, забезпечивши усю необхідну інформацію для роботи із сценаріями, представленими у Частині В цього посібника. Теоретичні розділи частин А та Б розташовані у тій самій послідовності та мають ту саму структуру, що і розділ із сценаріями (частина В), тому ви зможете легко знайти теорію для конкретного сценарію. Таким чином, під час підготовки сценарію для навчального заходу, просто дотримуйтесь інструкцій сценарію та звертайтеся до цієї частини, щоб отримати необхідну інформацію.

Частина В – Відкриваємо сценарії – включає  готові розроблені вправи для занять з медіа та комунікації, підприємництва, волонтерства та консультування з питань кар’єри. Більше того, ця частина включає сценарії, які ви можете використати у вступній частині будь-якого навчального заходу, енерджайзери та вправи на оцінку.

Запрошуємо ознайомитись із Корисними ресурсами (Частина Г), якщо ви хочете почитати більше на конкретну тему або коли вам потрібні інструменти, фото, роздаткові матеріали тощо, згадані у сценаріях, які ви хочете провести. Ви можете також користуватися Словником термінів та концепцій, включеним у цю секцію, якщо ви хочете користуватись цим посібником більш ефективно, виходячи із можливої специфічної теми зацікавлень.

Підтримка Європейської Комісії у підготовці цього видання не означає схвалення змісту, який відображає погляди лише авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому.