Story Builders

Тренінговий  курс,  спрямований  на  професіоналізацію молодіжних працівників у розвитку довготермінових стратегій сторітелінгу для їхніх організацій для налагодження контакту з громадою та фінансової стабільності.

Провідний виконавець: KDYS (Ireland)

Роль РБФ “Резонанс”: партнер в Україні

Фінансування проекту: за підтримки Європейської комісії в рамках програми “Еразмус+”.

Терміни реалізації проекту: 01.12.2017 – 31.07.2018

Географія проекту: Україна, Польща, Румунія, Ірландія, Норвегія

У все більш ворожій європейській обстановці щодо «інших», НУО через свої наративи часто не можуть пояснити все більш складні світові проблеми, з якими ми стикаємось, а також мають складнощі у формуванні відповідного середовища та підтримки своєї діяльності. Зміни в наративах НУО необхідно впровадити щонайменше з двох важливих причин: по-перше, незалежно від того, яку проблему вирішує організація, вона потребує підтрики відкритої та толерантної громади, готової допомогти «іншим»; по-друге, будь-яка НУО прагне досягнення фінансової стійкості для реалізації своєї  мети, яка, по суті, вимагає, щоб люди (приватні особи та компанії) були готові віддати з відкритим серцем, свій час, свої гроші та інші необхідні ресурси.

Тренінговий курс «StoryBuilders» допоможе працівникам НУО розробити довгострокові стратегії сторітелінгу, адаптовані до кожної групи, з якою взаємодіє організація: донори, прямі стейкхолдери (персонал, волонтери, партнери, клієнти) та загальна аудиторія (ЗМІ та громада загалом).

Учасники навчаться писати та розповідати надихаючі історії: спочатку вони дізнаються, як розвивати та передавати власну історію (особисті історії, розповіді клієнтів та організаційну історію); потім вони визначатимуть і створюватимуть потужні та змістовні історії для кожної групи зацікавлених сторін: донорів, прямих стейкхолдерів (персонал, волонтерів, клієнтів та партнерів) та загальної аудиторії (громада в цілому та засоби масової інформації); і нарешті, вони дізнаються, як скористатись історіями, які вони розповідають, для отримання необхідної підтримки громади та досягнення фінансової стійкості.

Завдання проекту:

– сформувати у молодіжних працівників навички, необхідні для розуміння та побудови натхненних особистих історій, розповідей своїх клієнтів та організацій;

– сформувати у молодіжних працівників навички, необхідні для створення та передачі змістовних та переконливих історій своїм донорам, партнерам, громаді та ЗМІ;

– підтримати молодіжних працівників у розробці довгострокових стратегій сторітелінгу для своїх організацій;

 – розвинути цифрові компетенції молодіжних працівників, через вивчення інноваційних цифрових інструментів / методів / платформ / додатків для сторітелінгу.

Наскрізними темами проекту є запобігання нетерпимості, дискримінації, фанатизму, расизму, радикалізації, ненависті тощо.