Молодіжна участь

Проект спрямований на посилення спроможності молодих мігрантів та ВПО впливати на прийняття рішень через формування компетенцій, необхідних для молодіжної участі.

Провідний виконавець: Українська молодіжна асоціація “Зоря” (Литва)

Роль РБФ “Резонанс”: партнер в Україні

Фінансування проекту: Програма Європейської комісії Еразмус+

Терміни реалізації проекту: 01.05.2017 – 31.01.2018

Географія проекту: Франція, Грузія, Італія, Молдова, Польща, Словаччина, Україна

Проект має на меті посилити спроможність молодих людей з мігрантським бекграундом до інтеграції та становлення їх як важливих акторів життя громади, посилити відчуття рівності молодих людей та сформувати навички активного громадянства та участі.

Проект включає проведення міжнародного тренінгового курсу з молодіжної громадянської участі, з подальшою розробкою молодіжних проектів для громад, в яких проживають учасники. Таким чином реалізується завдання посилити участь молодих мігрантів та ВПО у житті місцевих громад і на європейському рівні, а також розширить спектр діяльності молодіжних організацій. Окрім того, підготовка та реалізація молодіжних проектів забезпечить розвиток навичок управління, що підвищить конкурентоспроможність молодих людей на ринку праці та запобігатиме їхній маргіналізації у громаді.

Учасниками тренінгу будуть молоді люди з мігрантським бекграундом, які є активними у своїх мігрантських громадах. Через отримання необхідних компетенцій під час тренінгу, вони, разом з молодими людьми зі своїх громад, реалізують модельний проект на тему активного громадянства, різноманіття та промоції соціальної інклюзії мігрантів. Учасники тренінгу також здобудуть компетенції з підтримки навчання молодих людей під час реалізації молодіжних проектів. Це допоможе молодим людям інтегруватись у соціальне життя своїх країн та розвинути почуття ініціативи.

Тематика молодіжних проектів – активне громадянство, різноманіття та промоція соціальної інклюзії мігрантів та ВПО.

Завдання проекту:

  • допомогти молодим мігрантам та ВПО інтегруватися в громади та стати рівними суб’єктами соціального життя у країні проживання;
  • допомогти молодим мігрантам та ВПО використовувати інструмент молодіжних проектів для повноцінної участі в житті громад;
  • підтримати молодих мігрантів та ВПО у розробці молодіжних проектів;
  • стимулювати мультиплікаційний ефект проекту через передачу отриманих компетенцій на організаційний та місцевий рівень.

В  результаті  тренінгового  курсу  кожен  учасник  зможе  розробити  разом  з  молодими  людьми  свій  власний  проект  та  буде  готовий  до  його  імплементації  у  своїй  громаді  у  співпраці  з  місцевими  партнерами.  Учасники  курсу  зможуть  підтримувати  молодих  людей  у  навчанні,  розвитку  ключових  компетенцій  та  зменшенню  соціальної  напруги  по  відношенню  до  “інших”  у  місцевих  громадах.

Будучи  тісно  пов’язаним  із  цілями  програми  Еразмус+,  проект  достукається  до  маргіналізованих  молодих  людей  через  промоцію  їх  активного  громадянства  загалом  та  посиленню  молодіжних  ініціатив.

Наприкінці  проекту  кожен  учасник  реалізує  у  своїй  громаді  короткотерміновий  модельний  проект,  який  буде  розроблений  під  час  тренінгового  курсу.  Організації-учасниці  будуть  підтримувати  зв’язок  зі  всіма  учасниками,  та  супроводжувати  проекти.  Команда  з  кожної  країни відповідальна за підготовку детального звіту про реалізацію проекту та поширення результатів у соціальних мережах.

Ключовими елементами тренінгового курсу є активне громадянство та молодіжна участь. Програма буде включати теми із соціального включення, рівних можливостей, прав людини та інструментів молодіжної участі. Учасники сформують навички розробки локальних молодіжних проектів та їх імплементації в місцевих громадах.

Команда тренерів буде використоувати підхід неформальної освіти з розмаїттям методів та інструментів: презентації та обговорення, симуляційні вправи та форум-театр, мапування та робота в малих групах.

Після тренінгового курсу учасники зможуть використовувати навички з розробки програм з громадянської освіти та молодіжної участі у своїх місцевих громадах і, таким чином, зможуть інклюзивно працювати з різними групами молодих людей.