Думати демократично

Проект спрямовано на посилення участі працівників освіти, представників громадських організацій та молоді в трансформації освітньої політики в Україні для кращого розуміння, поваги та інтерналізації демократичних цінностей та цінностей, пов’язаних із сучасною концепцією прав людини

Провідний виконавець: Суспільно-просвітницьке Товариство “Едукатор” з Ломжі (Польща)

Роль РБФ “Резонанс”: партнер в Україні

Фінансування проекту: Польська фундація міжнародної співпраці для розвитку “Знати як” (Фундація міжнародної солідарності) з коштів Міністерства закордонних справ Республіки Польщі в рамках програми польської співпраці для розвитку.

Терміни реалізації: 01.07.2012 – 30.11.2012

Географія проекту: Україна, Польща

Чому це важливо?

Цінності демократії та прав людини повинні відображатися у змісті підручників та навчальних програм. Але неважливо просто знати, що таке демократія і права людини. Важливо думати і діяти демократично і з повагою до прав людини.

Що ми хочемо змінити?

– усунути мову ворожнечі із навчального процесу;

– зупинити практику пошуку ворогів в історії та сьогоденні;

– позбутися проявів неповаги до людської гідності в навчальному процесі;

– знайти шляхи подолання упереджень та стереотипів;

– зробити так, щоб “права людини” та “демократія” в освіті стали не лише словами

Цілі проекту:

1. Підготовка групи лідерів трансформації, які будуть підтримувати перехід від авторитарної до демократичної системи освіти; формування розуміння ними формальної освіти як основи загальної культури прав людини.

2. Проведення критичного аналізу змісту навчальних програм  та окремих підручників.

3. Просування внесення нового змісту (відповідно до рекомендацій Ради Європи, що стосуються виконання положень Хартії громадянської освіти та навчання правам людини) до програм навчання.

4. Ініціювання діалогу щодо змін в системі освіти між вчителями, адміністрацією, учнями та організаціями громадянського суспільства.

В рамках проекту ми прагнули активізувати середовища вчителів, громадських діячів та учнів/студентів та розвинути у них навички аналізу та оцінки змісту шкільних програм, а також поширювати отримані знання та навички в своїх локальних середовищах. Окрім того, продуктами проекту є інтернет-сторінка, аналітична доповідь та публікація з матеріалами, підготованими учасниками та експертами.

Ми сподіваємось, що ефектом проекту стане налагодження структурного діалогу щодо змін в освітній політиці, а також використання рекомендацій міжнародних інституцій щодо впровадження навчання правам людини та громадянської освіти в школах України.

В рамках проекту було проведено аналіз та оцінку шкільних навчальних програм та підручників з точки зору відображення у них проблематики прав людини. Всього було проаналізовано зміст 22 шкільних підручників з різних предметів (11 підручників історії, 5 підручників з літератури, 5 підручників із суспільних наук, один підручник англійської мови), а також шести програм навчання (предмети “Людина і світ”, “Англійська мова”, “Я у світі”, стандарт початкової освіти та програма позашкільної освіти).