Моніторинг дотримання права на освіту у Львівській області

Виявлення системних загроз для повноцінної реалізації права на освіту у Львівській області та сприяння впровадженню ефективних механізмів його захисту. Проектом передбачено розробку методології моніторингу, підготовку моніторингової групи, проведення дослідження, підготовку та презентацію звіту.

Провідний виконавець: РБФ “Резонанс”

Фінансування проекту: в рамках проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012рр.

Терміни реалізації проекту: вересень 2010 – червень 2011

Географія проекту: Львівська область, Україна

Незважаючи на законодавче закріплення, практика застосування міжнародних та національних норм дотримання права на освіту не завжди відповідає стандартам. Це підтвердив і Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав, який наприкінці 2007 року у своїх рекомендаціях звернув увагу, зокрема, на необхідність інтенсифікувати зусилля щодо адекватного фінансування освітньої системи, впровадити спеціальні механізми, включаючи субсидування підручників та інших освітніх інструментів з метою ліквідації дискримінації дітей із вразливих груп щодо отримання дошкільної, початкової та середньої шкільної освіти тощо.

Аналіз політик України з точки зору дотримання права на освіту не належить до числа заходів, які проводяться на постійній основі. Пропонований проект спрямований на проведення моніторингу дотримання права на освіту в контексті реалізації його чотирьох основних принципів.

Мета проекту:

Виявити системні загрози для повноцінної реалізації права на освіту в Україні та сприяти впровадженню ефективних механізмів його захисту.

Завдання:

  1. Проаналізувати українське законодавство та локальні нормативно-правові акти на предмет їх відповідності міжнародним стандартам дотримання права на освіту, розробити рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства та покращити практику застосування діючих нормативних актів у цій сфері;
  2. Підготувати групу з 15 громадських активістів Львівщини до проведення моніторингу, а також подальшої роботи у сфері захисту права на освіту.
  3. Проаналізувати стан дотримання права на освіту у Львівській області
  4. Систематизувати та оприлюднити результати моніторингу, розробити рекомендації щодо усунення порушень права на освіту в Україні на системному рівні.
  5. Покращити рівень обізнаності громадськості у сфері захисту права на освіту.
  6. Розробити та поширити методологію проведення моніторингів дотримання права на освіту в Україні

В результаті проекту буде привернено увагу широкого кола громадськості до проблеми дотримання права на освіту на Львівщині, підвищено рівень обізнаності громадськості щодо ситуації із дотриманням права на освіту та можливі шляхи його захисту, створено умови для  позитивних змін ситуації на рівні вдосконалення нормативно-правової бази і втілення на практиці нових механізмів захисту права на освіту в Україні. Окрім того, буде створено мережу громадських лідерів по захисту права на освіту; створено умови для розробки стратегії подальшої спільної роботи в цій сфері. Результати виконання проекту будуть сприяти залученню більшої кількості громадських об’єднань до роботи по практичному захисту права на освіту і до проведення різного виду моніторингів дотримання прав людини.