Європейські стандарти права власності

Впровадження європейських стандартів права на безперешкодне володіння своїм майном в судову практику України. В рамках проекту було проведено серію просвітницьких заходів для суддів з питань застосування Ст. 1 Протоколу № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, ініціюання та супроводження стратегічних судових справ з питань захисту права мирно володіти своїм майном.

Провідний виконавець: РБФ “Резонанс”

Фінансування проекту: Міжнародний фонд “Відродження

Терміни реалізації проекту: 01.01.2004 – 31.12.2004

Географія проекту: Україна

Метою проекту є сприяння впровадженню європейських стандартів прав людини з питань безперешкодного користування своїм майном в судову практику Украиїни.

Завдання проекту:

  1. Проаналізувати українське законодавство в сфері безперешкодного користування майном на відповідність до практики Європейського Суду з прав людини по статті 1 Протоколу № 1 до Європейської Конвенції прав людини.
  2. Підвищити рівень обізнаності суддів, адвокатів, юристів громадських організацій про практику Європейського Суду прав людини з питань захисту права на безперешкодне користування майном, та про практику amicus curiae;
  3. Забезпечити суддів місцевих судів, адвокатів, юристів громадських організацій  матеріалами для подальшої роботи в сфері захисту права на безперешкодне користування майном відповідно до європейських стандартів;
  4. Сприяти зацікавленню громадських організацій до участі в судових процесах у ролі amicus curiae.

В рамках проекту проведено аналіз практики Європейського Суду з прав людини по статті 1 Протоколу № 1 до Європейської Конвенції прав людини та українського законодавства на предмет дотримання права на мирне користування своїм майном, проведено просвітницький семінар для суддів та адвокатів та юристів громадських організацій, видано друковані матеріали.