Річний звіт РБФ "Резонанс" за 2019 рік

Залишок на початок року: 42263.64 грн.
Всього надходжень: 79512.00 грн.
Всього витрат: 123644.49 грн.
Залишок на кінець року: 229.81 грн.

Розподіл витрат:
Адміністративні витрати: 12245.49 грн.
Організація заходів: 68264.56 грн.
Гонорари: 41033.44 грн.

Різниця між фактичними витратами та балансовими складає суму збільшення зносу основних засобів.

 

Завантажити